Mahiyain sa una pero mabagsik sa huli

Leave a Reply

Your email address will not be published.