Pang palibhasang lalake ang katawan nito.

Leave a Reply

Your email address will not be published.