University girl, finger sa basang puke

Download video now!

One thought on “University girl, finger sa basang puke

  1. Pagkatapos ng dsafdsfads34r ang isip ay tulad ng kung bakit Kristiyanismo? Sapagkat ang lahat ng mga propesiya nito ay dapat na 100% na tama – ang tunay na Diyos ay ginagawa ito. Ang buhay na walang hanggan ay libre, nakuha sa pamamagitan ng pananampalataya kay jesus nang mamatay ka. Hindi maaring kumita ito sa pamamagitan ng mga pagbabayad, mabubuting gawa, pagsunod sa lahat ng batas ngunit sinusubukan pa rin namin.

Leave a Reply